News

05.03.2018 - 16:40

EU Traktatens artikel 28 EG.

Vi upplevar under perioder att Skatteverket lägger hinder i vägen för våra kunder och ibland returnerar varorna till våran terminal i Tyskland. Med denna handlingen bryter Skatteverket/Konungariket Sverige mot fördrag artikel 28 EG och säväl Skatteverket och Konungariket Sverige är klara över detta.

Här hittar du Domstolems Dom från oktober 2007:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62005CJ0186&lang1=da&type=TXT&ancr
Du kan välja mellan flera språk.

Här hittar du bra information om du tänker lämnnaett klagomål:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_sv

.

BOOK MANUELT
Emner og Artikler
 Vad kunder säger (49)


Komplett Försikring
95 % av de transportskadelser som Transaver hade 2013, har inte blivit betalat av Transaver´s samarbetspartner med hänvisningen till att „varorna har inte blivit förpackad ordentligt“.

Därför erbjuder vi nu en en 100 % täckande varuförsäkring som en extra trygghet för våra kunder! Forsäkringen gäller all typ av skade / förlust, utan självrisk for dig som kund. Forsäkringen finns som tillval när du köper en frakt.


Vaför skall varan försäkras under transport?
Oavsett om transporten sker med bilen eller flygplanen utsätts varan alltid för risken att skadas,minskas eller förlöras speciellt med varor som består av glas. Daför ett det tryggaste sättet att köpa en försäkring som garanterar att det inte uppsta en ekonomisk förlust för kunden om det skulle uppstett problem p.g.a skadelse/r eller förlust. En dyrbar whisky kan t.ex. ersättas med ett symboliskt kilopris 

Har inte tranportören nagot ansvar?
Transportören har ett ansvar för godset fran modtagare till utlämmnade, men hans ansvar är begränsat pa tva sätt: dels till omfatting, dels beloppssmässigt. 
Förursättningen för att ersättning skall utgår är att transporören är vållande till skadan.
Är transportören ansvarig, får man som kund ersättning, men till ett mycket begränsat beloppsom ersättning. Derfor bör den som äger godset teckna en varuförsäkring.

Har inte transportören nagon försäkring?

Jo, transportören äger en försäkring, men försäkringen omfattar bara hans ansvar. Föreligger inget ansvar, utbetalas ingen ersättning. Varje kund behöver därför se över sitt eget försäkringsskydd för varan som transporteras, liksom en vanlig bilförsäkring.

Fördelar med ESA-försäkring
Om det skulle ske en skada eller förlust ligger et maximal belöp som ersättning bara pa 84 SEK/kg.
Din försäkring betalar 100 % av summan som du betalade för varan och transport.
Fraktkostnaden är självklart också inklurerad i försäkringen.
Försäkringen deckar 100 % av summan även om varorna inte ä rätt emballerat.

Transaver GmbH
Industrieweg 30
D-24937 Flensburg
Tel SE: +46 (0)406 456 456
E-mail: 
Quick Link
Track the Pack
Kundetjänst
F.A.Q
IT & Intergration
API & Webservices