News

05.03.2018 - 16:40

EU Traktatens artikel 28 EG.

Vi upplevar under perioder att Skatteverket lägger hinder i vägen för våra kunder och ibland returnerar varorna till våran terminal i Tyskland. Med denna handlingen bryter Skatteverket/Konungariket Sverige mot fördrag artikel 28 EG och säväl Skatteverket och Konungariket Sverige är klara över detta.

Här hittar du Domstolems Dom från oktober 2007:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62005CJ0186&lang1=da&type=TXT&ancr
Du kan välja mellan flera språk.

Här hittar du bra information om du tänker lämnnaett klagomål:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_sv

.

BOOK MANUELT
Emner og Artikler
 Vad kunder säger (49)


Privat import

Privatpersoner som köper och ordnar med hemtransport av alkoholvaror från andra EU-länder

Denna instruktion gäller för en privatperson som köper alkoholvaror i annat EU-land, exempelvis via Internet, och som själv ordnar med hemtransport på annat sätt än att personligen föra med sig varorna in till Sverige, till exempel genom att anlita ett transportföretag. Om säljaren ordnar med transporten gäller istället bestämmelserna om distansförsäljning.

 

 

1. Anmäl införseln

Anmälan görs genom att använda blanketten "Anmälan införsel", SKV 5386. Blanketten ska skickas in i original till Skatteverket. Det är inte möjligt att göra anmälan via exempelvis e-post. Skattesatser och exempel på hur skatten beräknas finns tillgängliga på sidan Aktuella skattesatser

 

 

2. Ställ säkerhet för betalning av alkoholskatten

Det enklaste sättet att göra detta är att betala in det beräknade skattebeloppet till Skatteverkets plusgirokonto 95 06 71-8. Ange ditt personnummer och att det gäller säkerhet för betalning av alkoholskatt. När Skatteverket har tagit emot din anmälan och säkerhet för betalning av skatten har registrerats på Skatteverkets plusgirokonto kommer du att få detta bekräftat i ett meddelande från Skatteverket. Tillsammans med meddelandet får du även en deklarationsblankett.

 

 

3. Ett förenklat ledsagardokument ska medfölja transporten

Vänligen vänd dig till behörig myndighet i avsändarlandet för närmare information om vilka rutiner och villkor som gäller för förenklade ledsagardokument i avsändarlandet. Länkar finns längst ner på sidan.

 

 

4. Deklarera alkoholskatten

När varorna har förts in till Sverige ska alkoholskatten redovisas. Detta görs genom att deklarationen lämnas in till Skatteverket. Deklarationen ska vara Skatteverket tillhanda senast fem dagar efter den dag då varorna fördes in till Sverige.

 

 

5. Betalning av alkoholskatten

När deklarationen har kommit in till Skatteverket kommer säkerheten att användas för betalning av skatten.

Det kan finnas möjlighet att få den i avsändarlandet erlagda alkoholskatten återbetald. Vänligen vänd dig till behörig myndighet i avsändarlandet för information. Länkar finns längst ner på sidan. Observera att det kan ställas krav på att ansökan om återbetalning ska vara gjord innan transporten påbörjas.

Ärenden om införsel handläggs av Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret. 
 
Om du har fler frågor, eller om du behöver hjälp med hur du ska fylla i dokumenten, kontakta Ludvikakontoret.

http://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db800096902/538601.pdf

 

 

Behörig myndighet i avsändarlandet

Alkoholskatten hanteras vanligtvis av landets tullmyndighet, men andra varianter förekommer. Det är därför viktigt att du kontaktar avsändarlandets behöriga myndighet för att vara säker på att det blir rätt.

Transaver GmbH
Industrieweg 30
D-24937 Flensburg
Tel SE: +46 (0)406 456 456
E-mail: 
Quick Link
Track the Pack
Kundetjänst
F.A.Q
IT & Intergration
API & Webservices