News

05.03.2018 - 16:40

EU Traktatens artikel 28 EG.

Vi upplevar under perioder att Skatteverket lägger hinder i vägen för våra kunder och ibland returnerar varorna till våran terminal i Tyskland. Med denna handlingen bryter Skatteverket/Konungariket Sverige mot fördrag artikel 28 EG och säväl Skatteverket och Konungariket Sverige är klara över detta.

Här hittar du Domstolems Dom från oktober 2007:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62005CJ0186&lang1=da&type=TXT&ancr
Du kan välja mellan flera språk.

Här hittar du bra information om du tänker lämnnaett klagomål:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_sv

.

BOOK MANUELT
Emner og Artikler
 Vad kunder säger (49)


 
 
Reklamationer

 

 
När en transportskada inträffat skall detta alltid anmälas till Transaver. Synliga skador skall anmälas direkt vid mottagandet. Vid dold skada skall anmälan göras inom 7 dagar.
 
Enligt 29 § 1 st. NSAB 2000 bör synliga skador eller minskningar reklameras till speditören omedelbart när godset tas emot. Om reklamation sker senare än sju dagar från det godset togs emot, så ligger bevisbördan för förekomsten av en transportskada på den som framställer anmärkning mot speditören.
 
- Vi måste få information om avsändare, mottagare, antal kolli, vikt och innehåll.

Från och med den 1 januari 2013 tillämpar Transaver Nordiskt Speditörförbunds Allmänna bestämmelser, NSAB 2000, för alla transporter. Det innebär att Transaver rutiner för skadehantering ändras. Enligt bestämmelserna är transportörens (Transaver) ansvar begränsat till de fall där transportören är vållandet till skadan/förlusten.

Transaver ersätter en skadelse med maximalt SDR 8,33 per kilo. Det motsvarer 84,83 SEK per kilo och ersättning beviljas bara om varorna har blivit förpackat ordentligt.

 

Våra transportpartners nedgångar att ersätta circa 95 % av alla anmälningar som Transaver gör med hänvising att vaorna inte blivit förpackad rätt.

Våra transportpartners skriver att varan måste vara förpackad så att ingenting kan gå sönder. Därför är det alltid en bra ide att avsluta en extra ESA- försäkring!

Notera:  Det krävs en tilläggsförsäkring om dina varor innehåller alkohol. Utan en sådan blir de inte ersatta på något sett oavsett om det gäller transportskada, förlust och dylikt.
                
Transaver GmbH
Industrieweg 30
D-24937 Flensburg
Tel SE: +46 (0)406 456 456
E-mail: 
Quick Link
Track the Pack
Kundetjänst
F.A.Q
IT & Intergration
API & Webservices