News

05.03.2018 - 16:40

EU Traktatens artikel 28 EG.

Vi upplevar under perioder att Skatteverket lägger hinder i vägen för våra kunder och ibland returnerar varorna till våran terminal i Tyskland. Med denna handlingen bryter Skatteverket/Konungariket Sverige mot fördrag artikel 28 EG och säväl Skatteverket och Konungariket Sverige är klara över detta.

Här hittar du Domstolems Dom från oktober 2007:

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62005CJ0186&lang1=da&type=TXT&ancr
Du kan välja mellan flera språk.

Här hittar du bra information om du tänker lämnnaett klagomål:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints_sv

.

BOOK MANUELT
Emner og Artikler
 Vad kunder säger (49)


Services Xml

Requesting Data

There are a number of different services that is used to return data of the orders you want. Within each service there are additional filtering parameters that can be used.


Parameters

Atleast three of the parameters is required.

Parameter name

Format

Description

shop_id

Numeric

Shop Store Category ID

password

String

Shop Password on Transaver

orders_id

Numeric

Shop order ID

fromdate

Date

Order date range filtering (yyyy-mm-dd).

todate

Date

Order date range filtering (yyyy-mm-dd).

mode

Numeric

1-Consult order(s) 2-Accrediation

accredit

Numeric

Additional accreditation filtering.(0/1)

Avaible Services

Order

Return is the information of the order based on order filtering parameters:

Parameter name

Format

Description

shop_id

Numeric

Shop Store Category ID

password

String

Shop Password on Transaver

orders_id

Numeric

Shop order ID

fromdate

Date

0

todate

Date

0

mode

Numeric

1

accredit

Numeric

0

 Orders

Return is a list of orders based on order filtering parameters:

Parameter name

Format

Description

shop_id

Numeric

Shop Store Category ID

password

String

Shop Password on Transaver

orders_id

Numeric

0

fromdate

Date

Order date range filtering (yyyy-mm-dd).

todate

Date

Order date range filtering (yyyy-mm-dd).

mode

Numeric

1

accredit

Numeric

0

Accreditation

Accrediate order on Transaver system based on order filtering parameters:

Parameter name

Format

Description

shop_id

Numeric

Shop Store Category ID

password

String

Shop Password on Transaver

orders_id

Numeric

Shop order ID

fromdate

Date

0

todate

Date

0

mode

Numeric

2

accredit

Numeric

1

Exemples:

http://www.transaver.se/transport_management_xml.php? shop_id=5047&orders_id=51&from=0&to=0&password=YOURPASSWORD&mode=1&&accredit=0

http://www.transaver.se/transport_management_xml.php? mode=2&shop_id=5047&orders_id=&from=2012-01-01&to=2012-08- 01&password=YOURPASSWORD&mode=1&&accredit=0

http:// http://www.transaver.se/transport_management_xml.php? shop_id=5047&orders_id=47&from=0&to=0&password=YOURPASSWORD&mode=2&&accredit=1

Transaver GmbH
Industrieweg 30
D-24937 Flensburg
Tel SE: +46 (0)406 456 456
E-mail: 
Quick Link
Track the Pack
Kundetjänst
F.A.Q
IT & Intergration
API & Webservices